O nouă oază verde se profilează în Brașov pe strada Lânii: Crearea unui parc necesită construcția unei căi de acces

Autoritățile locale din Brașov propun dezvoltarea unui nou spațiu verde în imediata apropiere a străzii Lânii, adăugând la portofoliul orașului încă un parc destinat recreerii și relaxării.

Amplasat la o distanță de circa 500 de metri de artera menționată, viitorul parc se va întinde în vecinătatea canalului Timiș, lângă străzile Morarului și Fluierașului.

Un prim pas esențial pentru materializarea acestui proiect este realizarea unei căi de acces către terenul selectat, proces pentru care sunt inițiate deja demersuri pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate.

În această direcție, în ianuarie, Primăria a contractat serviciile firmei Procad Road pentru sumele de 242.000 lei, fără TVA, având ca obiectiv realizarea studiului de fezabilitate, care va include analize topografice, geotehnice și o evaluare cost-beneficiu. Proiectantul are un termen de 180 de zile pentru predarea documentației, începând cu data emiterii ordinului de start a lucrărilor.

Conform planurilor inițiale pentru amenajarea parcului, costurile estimate pentru realizarea acestuia sunt de 34.515.337,32 lei, TVA inclus, iar execuția va dura aproximativ 10 luni. Noul spațiu verde va include diverse facilități, precum o zonă de amfiteatru deschis pentru evenimente culturale și spectacole, spații de joacă adaptate diferitelor grupe de vârstă, inclusiv pentru copii cu nevoi speciale, și zone dedicate activităților sportive pentru adulți, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul prevede și construcția de grupuri sanitare, un pavilion administrativ, o piațetă, zone cu leagăne suspendate, parcare, foișoare, căi de acces pietonale și o fântână arteziană decorativă. O atenție deosebită va fi acordată spațiilor verzi, care vor fi amenajate cu gazon, flori, arbuști decorativi și arbori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *