Inregistrarea In Scopuri De Tva In Romania A Unui S.r.l Valabila 23.02.2021

Articol pregatit de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania. Advice Accounting are in portofoliu atat clienti din Romania, cat si clienti Europeni si a ajutat cateva sute de firme sa creasca eficient in ecosistemul fiscal & legal din Romania.


Rezumat articol

 • Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
 • Inregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA
 • Ce inseamna acest lucru in practica pentru un SRL care se constituie in Romania
 • Ce presupune metodologia de inregistrare pentru un SRL inregistrat in Romania
 • Conditii de anulare a codului de TVA conform articolului 316 alin. 11 Codul Fiscal roman

În Monitorul Oficial nr. 182/23.02.2021 a fost publicat Ordinul nr. 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 23 februarie 2021.

Dorim sa mentionam ca aceasta procedura a fost publicata ca urmare a eliminarii in anul 2020, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020, din Codul Fiscal Roman a condiției privind îndeplinirea criteriilor pentru evaluarea riscului pentru obținerea codului de TVA.

Prin noile dispozitii ale pct.88 alin. (1) lit.c) si d) din Titlul VII al Normelor metodologice, se modifica data de la care se considera valabila inregistrarea in scopuri de TVA pe teritoriul Romanei pentru anumite categorii de persoane impozabile, dupa cum urmeaza:

1. în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA in Romania potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal roman, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare la Registrul Comertului din Romania), indiferent dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară sau care depășește plafonul de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA in Romania (pct.88 alin.(1) lit.d) din Titlul VII al Normelor metodologice).

Ce inseamna acest lucru in practica pentru un SRL care se constituie in Romania:

 1. contribuabilul, prin Advice Accounting, va depune formularul 098 (deoarece înregistrarea se solicită odată cu înființarea la Registrul Comerțului). In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
 2. Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania verifica existenta faptelor inscrise in cazierul fiscal cu ocazia infiintarii, prezentarea certificatului de cazier fiscal fiind obligatorie la infiintare (potrivit dispozitiilor art.8 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal);
 3. verificarea informatiilor din cerere se realizeaza dupa primirea informatiilor privind inregistrarea in registrul comertului a SRL-ului pe teritoriul Romaniei.

2. în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv care, ulterior înființării, optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA pe teritoriul Romaniei, deși cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea (pct.88 alin.(1) lit.c) din Titlul VII al Normelor metodologice).

In practica, aceasta metodologie de inregistrare pentru un SRL inregistrat in Romania presupune:

 1. Persoana impozabila, reprezentata prin procura notariala de Advice Accounting care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata dupa eliberarea documentelor de la Registrul comertului, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata“;
 2. Dupa primirea cererii/declaratiei, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere/declaratie si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora;
 3. Compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrise data inregistrarii si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit.

Avându-se în vedere actualele prevederile legale, care impun înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, numai pe baza solicitării de înregistrare, fără a da posibilitatea legală de respingere a cererii de către organul fiscal, există riscul de a înregistra în scopuri de TVA persoane impozabile care îndeplinesc condițiile de anulare de la art.316 alin.(11) lit.a) și c) din Codul fiscal. 

Pentru înlăturarea acestui risc, în condițiile actualelor reglementări, ANAF propune ca, prin noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA, să fie stabilită obligația organelor fiscale de a verifica aceste condiții pentru fiecare solicitare de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ulterior înființării, potrivit art.316 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal (întrucât au atins sau depășit plafonul de scutire) sau potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal (întrucât optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată nu a depășit plafonul de scutire). 

În cazul în care persoana impozabilă îndeplinește vreuna dintre condițiile de anulare menționate, organul fiscal va emite și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de la data înregistrării. Ca urmare, vor fi comunicate persoanei impozabile atât certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cât și decizia de anulare a acestei înregistrări.

Conditii de anulare a codului de TVA conform articolului 316 alin. 11 Codul Fiscal roman:

 1. dacă societatea este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală, codul de TVA se anuleaza de la data declarării ca inactivă;
 2. dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015;


Concluzia este ca inregistrarea in scopuri de TVA ramane una simplificata, cu posibilitatea prezentarii acesteia in aceeasi zi cu inmatricularea la Registru Comertului, cu conditia ca nici una dintre conditiile de anulare sa fie aplicabila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *