Accesul Agenției Naționale De Administrare Fiscală La IBAN – Urile Conturilor Bancare Ale Contribuabililor

Articol pregatit de Alina S., Managing Partner la Advice Accounting – una dintre cele mai experimentate companii de Accounting & Legal din Romania. Advice Accounting are in portofoliu atat clienti din Romania, cat si clienti Europeni si a ajutat cateva sute de firme sa creasca eficient in ecosistemul fiscal & legal din Romania.


LEGISLAȚIE

 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (denumită în continuare „CPF”);
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (denumită în continuare „OUG nr. 111/2020”).

REGLEMENTARE

Modificările aduse CPF au ca scop extinderea categoriei de entități obligate să transmită o serie de date și informații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (denumită în continuare „ANAF”), în vederea prevenirii riscurilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Înainte de introducerea acestor modificări, art. 61 din CPF prevedea în sarcina instituțiilor de credit obligația de a furniza anumite informații către organul fiscal central, unele la cererea acestuia din urmă, în timp ce altele zilnic și în mod automat.

Informațiile furnizate la cererea organului fiscal central se referă la toate rulajele, conturile deschise și operațiunile derulate din respectivele conturi pentru fiecare titular.

Informațiile care trebuie furnizate zilnic se referă la:

 • lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
 • lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Organul fiscal local și celelalte autorități publice centrale și locale pot solicita organului fiscal central informații referitoare la conturile bancare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare aferente prevenirii și sancționării spălării banilor.

Solicitarea şi transmiterea de informaţii se fac prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţie de către ANAF. Pe bază de protocol, încheiat între organul fiscal central şi organul fiscal local sau altă autoritate publică, se poate asigura accesul direct în baza de date a organului fiscal central.

Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare „Oficiul”)transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.

Prin O.U.G. nr. 111/2020 s-a lărgit sfera instituțiilor obligate să transmită informații către ANAF și la instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, pe lângă instituțiile de credit care erau prevăzute anterior.

Informațiile care se comunică la cererea organului fiscal central sunt aceleași (toate rulajele, conturile deschise și operațiunile derulate pentru fiecare titular) ca și cele care se comunicau obligatoriu de către instituțiile de credit, cu precizarea că, în prezent au obligația de a le comunca atât instituțiile de plată, cât și instituțiile emitente de monedă electronică.

Categoriile de informații care se comunică zilnic se referă la:

 • lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi lista persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
 • lista persoanelor care acționează în numele clientului;
 • lista beneficiarilor reali ai titularilor de cont, împreună cu datele acestora de identificare sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, precum și cu informațiile privind numărul IBAN și data deschiderii/închiderii fiecărui cont;
 • lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere, însoțite de datele acestora de identificare sau cu numerele unice de identificare atribuite fiecărei persoane/entități, precum și datele referitoare la încetarea contractelor de închiriere.

Tot prin OUG nr. 111/2020 s-a instituit registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare (denumit în continuare „Registrul”) care trebuia să fie operațional la data de 4 ianuarie 2021, însă la solicitarea mediului de afaceri, ANAF a decis o amânare de o săptămână, respectiv până la data de 11 ianuarie.

ANAF organizează și operaționalizează acest Registru în baza datelor și informațiilor primite de la instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.

Prin intermediul Registrului sunt accesibile următoarele informații: 

 1. pentru titularul de cont-client: datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului;
 2. pentru beneficiarul real al titularului de cont: datele acestuia de identificare sau numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților;
 3. pentru contul bancar/de plăți: numărul IBAN și data deschiderii/închiderii contului;
 4. pentru casetele de valori: datele de identificare ale concesionarului sau numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților și durata perioadei de concesionare. 

Au acces la informațiile de mai sus următoarele instituții și autorități:

 • organele de urmărire penală; 
 • autorități și instituții publice cu atribuții de reglementare, informare și control în domeniu, precum unitatea de informații financiare a României, autorități cu atribuții de control financiar/fiscal sau autorități cu atribuții de control fiscal, autoritatea vamală; 
 • organe de stat specializate în activitatea de informații prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; 
 • autorități administrative autonome și instituții cu rol de reglementare și supraveghere sectorială și control al entităților raportoare, precum Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Informațiile cuprinse în Registru sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate Oficiului.

Conform legii, toate datele și informațiile cuprinse în Registru sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre instituțiile de credit/instituțiile de plată/instituțiile emitente de monedă electronică și client.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *