Inițiativă a Primăriei Brașov pentru amenajarea unui centru de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase

Primăria Brașov pune în aplicare o strategie nouă de management al deșeurilor, prin crearea unui centru de reciclare unde locuitorii orașului vor avea posibilitatea să aducă, fără costuri, deșeurile voluminoase care nu sunt acceptate la punctele de colectare obișnuite, incluzând obiecte mari precum mobila uzată, pneuri sau materiale reziduale de la lucrări de demolare.

Prima stație de colectare voluntară (SCV) va fi construită în cartierul Stupini, unde, recent, a fost semnat contractul pentru elaborarea documentației tehnice esențiale proiectării și implementării centrului.

Firma Essor Innovation SRL are termen de 20 de zile pentru a finaliza și predarea documentației necesare pentru obținerea permisului de construire. Ulterior, are alocat un termen suplimentar de 30 de zile pentru a completa documentația cu proiectul tehnic, detalii de execuție, specificații și liste de materiale. Finanțarea proiectului este asigurată integral prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Stațiile de colectare voluntară vor permite segregarea și colectarea separată a deșeurilor care nu pot fi preluate prin colectarea tradițională de la domiciliu, incluzând materiale reciclabile și deșeuri organice prea voluminoase pentru containerele standard, precum și categorii specifice de deșeuri: obiecte voluminoase, textile, lemn, mobilă, pneuri, aparatură electronică și electrică, baterii epuizate, substanțe periculoase, resturi de animale, deșeuri de grădinărit, din construcții și demolări.

Detaliile contractului stipulează că în prima fază, durată de până la 20 de zile, proiectantul trebuie să livreze documentația necesară pentru avize și acorduri, precum și pentru Autorizația de Construire și organizarea execuției.

În faza secundară, cu o durată limită de 30 de zile, va furniza proiectul tehnic, detaliile de execuție, specificațiile tehnice, listele de materiale și devizul general. La finalizarea proiectului, va trebui să ofere documentația “As-built” (documentația post-execuție) și să asigure suport tehnic pe durata implementării.

Costurile pentru aceste servicii de proiectare sunt estimate la 70.000 de lei, plus TVA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *