RATBV Inițiază Evaluare Complexă pentru Optimizarea Serviciilor: Audit de 60.000 de Lei pentru Analiza Personalului și Eficiența Flotei

Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, Regia Autonomă de Transport Brașov (RATBV) investește 60.000 de lei într-un audit tehnico-economic amănunțit, ce va examina performanța financiară a companiei pentru perioada 2021-2022, fără TVA inclus.

Conform specificațiilor tehnice, auditorul este însărcinat să evalueze adecvarea și proporționalitatea costurilor legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu public, să împartă clar cheltuielile și veniturile asociate acestei obligații în conturi analitice, asigurând astfel necesara transparență. Analiza va cuprinde și verificarea subvențiilor sau ajutoarelor financiare primite de la autoritățile locale.

De asemenea, expertiza va include evaluări suplimentare, de la analiza compoziției personalului la calculul eficienței rutelor și a durabilității vehiculelor, evaluând și adecvarea echipamentelor de service. Un accent deosebit va fi pus pe calcularea costului per kilometru pentru diferitele moduri de transport și stabilirea compensațiilor necesare din partea autorităților locale.

În plus, firma de audit va oferi recomandări strategice referitoare la structura de personal, gestionarea timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare și concediile medicale, eficiența proceselor de întreținere și reparație, cu un focus special pe monitorizarea parcursului și consumul de carburant. Rezultatele și recomandările sunt așteptate într-un termen de maxim două luni de la încheierea contractului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *